The Hebrew University of Jerusalem
  • homeheader he


חדשות וארועים

קורסי קיץ במחלקה למדע המדינה

יפתחו שני קורסי קיץ : מבוא למדע המדינה, מושגים וגישות (56101) ומשטר מדינת ישראל (56103). בהיקף של 4 נקודות זכות כל אחד. המשך >>

לימודי הדגש במנהיגות חברתית חינוכית

בשנה הקרובה תפתח תכנית חדשה לתואר בוגר בשיתוף עם בית ספר לחינוך – לימודי הדגש במנהיגות חברתית חינוכית המשך >>

גלוקל

ההרשמה ללימודי פיתוח קהילות נפתחה! תקופת הרישום עתידה להסתיים ב-30/06/15, מועמד המעוניין בתשובה מוקדמת מוזמן להגיש את כל המסמכים עד ה31/05/06.

Glocal

Application for the Glocal Community Development Studies Program is Now Open! Early Action Deadline May 31, Final Deadline June 30.
    • מלאכי רוזנפלד ז
Site by CoMedia Group