The Hebrew University of Jerusalem
  • homeheader he


חדשות וארועים

מצטייני דיקנית

לתואר בוגר לשנת תשעד המשך >>

קול קורא להגשת מועמדות לקיום סדנת מחקר (Workshop) ישראלית-קנדית

הקובץ בעברית ובאנגלית. להלן קישור לתכנית באתר מרכז הלברט ללימודים קנדיים: http://canadianstudies.huji.ac.il/?cmd=workshops.83 המשך >>

2 מגמות חדשות ביחסים בין-לאומיים

המחלקה ליחבל שמחה להודיע על השקת המגמות: לחקר ביטחון בין-לאומי ודיפלומטיה, ולכלכלה פוליטית ומוסדות בין-לאומיים. מצורפים פרטים המשך >>
Site by CoMedia Group