The Hebrew University of Jerusalem
  • homeheader he


חדשות וארועים

מרוץ העברית

כ-ו-ל-ם-: סטודנטים, בוגרים וכל הסגלים שלנו מוזמנים לשמור את התאריך ובבוא הזמן להשתתף תאריך 23-24.10.14 פרטים בהמשך המשך >>

2 מגמות חדשות ביחסים בין-לאומיים

המחלקה ליחבל שמחה להודיע על השקת המגמות: לחקר ביטחון בין-לאומי ודיפלומטיה, ולכלכלה פוליטית ומוסדות בין-לאומיים. מצורפים פרטים המשך >>

תלמ- תוכנית לימודי מחקר

המחלקה למדע המדינה והמחלקה ליחסים בין-לאומיים מודיעים על פתיחת הרשמה לתוכנית ללימודי מחקר מצורפים פרטים המשך >>
Site by CoMedia Group