The Hebrew University of Jerusalem
  • homeheader he


חדשות וארועים

קול קורא לכנס הראשון לחוקרים צעירים בלימודי אפריקה

הכנס מיועד לסטודנטים ובוגרים מתואר ראשון, שני ושלישי, מכלל הדיסציפלינות המחקריות בתחום לימודי אפריקה . למידע על הגשת המועמדות: דדליין להגשה: 30.11. המשך >>

לימודי הדגש במנהיגות חברתית חינוכית

בשנה הקרובה תפתח תכנית חדשה לתואר בוגר בשיתוף עם בית ספר לחינוך – לימודי הדגש במנהיגות חברתית חינוכית המשך >>
Site by CoMedia Group