סמינר בנושא: The Meaning of Exile: Judith N. Shklar's Maieutic Discourse

תאריך: 
ב', 15/05/2017 - 13:00 עד 14:00

See also: סמינרים
מיקום: 
סוציולוגיה בחדר הסמינרים 3510

Prof. Andreas Hess

The Meaning of Exile: Judith N. Shklar's Maieutic Discourse