סמינר בנושא: Mill, Rawls, Cohen and the Egalitarian Trilemma

תאריך: 
ד', 17/05/2017 - 16:30 עד 18:30

See also: סמינרים
מיקום: 
המחלקה למדע המדינה חדר 4326

Speaker: Paula Casal, ICREA, Pompeu Fabra University
Topic: Mill, Rawls, Cohen and the Egalitarian Trilemma