סמינר בנושא: Paying Attention and Learning From Experience

תאריך: 
ה', 18/05/2017 - 12:30 עד 13:30

See also: סמינרים
מיקום: 
המחלקה לפסיכולוגיה חדר 2602

מרצה: ד"ר עמי צתרי, האוניברסיטה העברית

סמינר בנושא: Paying Attention and Learning From Experience: Mechanistic Insights