סמינר בנושא: (Retail Prices in a City with Saul Lach (HUJI

תאריך: 
ד', 03/05/2017 - 10:30 עד 11:30

See also: סמינרים
מיקום: 
המחלקה לכלכלה חדר 4212

 

Speaker: Prof. Alon Eizenberg, HUJI

(Topic: Retail Prices in a City   with Saul Lach (HUJI