תמיכה במחקר

 


 המשרד לתמיכה במחקר בפקולטה למדעי החברה נוצר על מנת לסייע ולתמוך בחוקרי הפקולטה בהגשת הצעות מחקר איכותיות לקרנות מחקר, עם עדיפות לקרנות תחרותיות חיצוניות (כמוגדר ע"י הוועדה לתכנון ותקצוב - ות"ת).

המשרד, שנפתח באוקטובר 2011, מפתח ומנהל מאגרי נתונים של תחומי המחקר והחוקרים בפקולטה וכן של קרנות מחקר מקומיות ובינלאומיות וביניהן:


הקרן הלאומית למדע
 

הקרן הדו-לאומית למדע ארה"ב-ישראל
BSF – United States-Israel Binational Science Foundation


קרן גרמניה-ישראל למחקר ופיתוח מדעי

GIF – German-Israeli Foundation for Scientific Research & Development 
 


וכן המועצה האירופאית למחקר  
The European Research Council

 

שאיפתנו היא שמשרד ריכוז מחקרים ילווה את החוקר החל ממיפוי ואיתור הקרנות הרלוונטיות, דרך ליווי ותמיכה בכתיבה והגשת הצעת המחקר וכלה בתמיכה בניהול התקציב והפרויקט. כל זאת בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרשות למחקר ופיתוח.

 

ליצירת קשר:

שרון בן אריה, חדר 3707, sharonba@savion.huji.ac.il, טלפון: 02-5881470.

חדר 3704

הפקולטה למדעי החברה

פקס: 02-5881728

 

 

אור דוד, רכזת תקציבי מחקר,  ordav@savion.huji.ac.il, טלפון: 02-5880428, חדר 3708

פז דדון, רכזת תקציבי מחקר, soc_research@savion.huji.ac.il, טלפון: 02-5881728, חדר 3708

לינקים:

 

מידע אודות עדכון הגשות במערכת המחקרים החדשה

 

הדרכה לשימוש במערכת המחקרים

 

אתיקה במחקר

 

מדעי החברה והרוח בתכנית המסגרת Horizon 2020.
 

מפגש עם גב' סמדר הירש מ ISERD.

 

 מוסדות מחקר נבחרים