דוקטורנטים

תוכנית הדוקטורנטים 

 

תוכנית הדוקטורנטים של הפקולטה למדעי החברה פועלת משנת 2009 ומטרתה לסיע לכ- 320 הסטודנטים בפקולטה בניהול המסלול המקצועי שלהם.

נקודת המוצא של התוכנית היא שקריירה מדעית היא לא רק אמנות אלא גם אומנות – מערכת של פרקטיקות שחשוב ללמוד ולהכיר בתהליך הכשרה מתמשך.

על רקע השאיפה להציע מערכת תמיכה והכשרה לניהול קריירה אקדמית שתתן מענה לאתגרים הייחודיים העומדים בפני הדוקטורנט/ית הישראלי/ת (ריחוק גיאוגרפי, חסר במשאבים כלכליים, גיל מבוגר באופן יחסי לעמיתים בחו"ל ועוד), הוקמה התוכנית בשנת 2009 על ידי פרופ' דוד לוי פאור. אחריו כיהנו כראשי התוכנית פרופ' אריה קצוביץ' ופרופ' לימור שיפמן והיום ראש התוכנית הוא פרופ' זוהר קמפף. עד 2017 ריכזה את התוכנית אביטל עמירם ומשנה זו מרכזת אותה ליאת ונטורה.   

ראשי התוכנית בנו לאורך השנים מערך תמיכה משולב המבוסס משאבים כספיים, ולא פחות מזה, על רוח ההתנדבות של חברי הסגל בפקולטה והפנסיונרים של האוניברסיטה.

תוכנית הדוקטורנטים מבוססת על שלושה מוקדים:
 

1. סדרת "ארגז כלים לדוקטורנטים"

סדרת מפגשים הניתנת על ידי מרצים מתוך הפקולטה ומומחים מקצועיים בתחומים שונים. המפגשים שנערכו בשנים האחרונות עסקו, בין היתר, בנושאים הבאים: ניהול זמן יעיל (בין הכתיבה למשפחה), התמודדות עם פחד קהל, יצירתיות במחקר, כתיבה ומחסומי כתיבה, מאחורי הקלעים של תהליכי פרסום מאמרים, עיצוב פרזנטציות, כתיבת הצעות מחקר לגופים ממנים, כתיבת קורות חיים והכנה לראיונות עבודה,יחסי מנחה-מונחה ועוד.
 

2. מיומנויות כתיבה והצגה באנגלית

כתיבה באנגלית מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודה האקדמית של דוקטורנטים הנדרשים להציג את עבודתם מעל במות בין לאומיות מובילות החל משלבים מוקדמים בקריירה. הדרישה לאיכויות כתיבה מעולות באנגלית מתלמידי מחקר שזו אינה שפת האם שלהם מהווה אתגר משמעותי ולכן התוכנית מסייעת במימון קורס ייעודי לדוקטורטים במהלכו הם מתרגלים ומחזקים את כישורי הכתיבה שלהם.

בנוסף לכך, מתנדבים בתוכנית פנסיונרים של האוניברסיטה העברית (שעסקו בהוראת אנגלית) המסייעים לאורך השנה. לדוקטורנטים בכתיבת מאמרים ובהכנה לפרזנטיציות לכנסים בחו"ל. העבודה מתבצעת על בסיס אישי, בהתאם לצרכים של כל סטודנט.  

3. מלגות ומענקים

תוכנית הדוקטורנטים תומכת כל שנה בכ-10 סטודנטים הנוסעים לכנסים בין לאומיים מרכזיים. ההנחה היא שכנסים אקדמיים מהווים רכיב מרכזי בתהליכי למידה, חילופי רעיונות ויצירת קשרים עם עמיתים בעולם. הם חיוניים במיוחד לתלמידי תואר שלישי מישראל, אשר מנצלים את המפגשים הללו כדי ליצור תשתיות לשיתופי פעולה בין-לאומיים ולבחון אפשרויות להתמחויות פוסט-דוקטורליות במוסדות מובילים בחו"ל.

בשנת 2015 יזמה התוכנית מסלול תמיכה חדש תחת השם "מעט לכתב עת". בזכות התרומה הנדיבה של גמלאי הפקולטה הקמנו מסלול מלגות תחרותי שמטרתו לסייע לדוקטורנטים בפרסום מאמרים בכתבי עת מובילים. המלגות כוללות סיוע במימון העריכה המקצועית באנגלית של מאמרים.

אנו שואפים להרחיב את התוכנית בשנים הקרובות כדי להמשיך להעניק כלים חיוניים לדוקטורנטים במדעי החברה ולתרום לנראות של האוניברסיטה העברית בזירה הבינלאומית. נשמח לשמוע כל רעיון שיש לכם בנוגע לפיתוח התוכנית.

פרופ' זוהר קמפף Zohar.kampf@mail.huji.ac.il

ליאת ונטורה  liatv@savion.huji.ac.il

 

 

מידע לדוקטורנטים בתחילת הדרך

מועדים ותהליכים משמעותיים במהלך הדוקטורט

 

המסמך מיועד לדוקטורנטים ולדוקטורנטיות של הפקולטה למדעי החברה ומטרתו להציג את הנקודות המשמעותיות במהלך לימודי הדוקטורט 
המסמך נוסח בלשון זכר-רבים מטעמי נוחות בלבד.

 

פרק ראשון: במהלך הדוקטורט
 

א. ההרשמה לדוקטורט:

ראשית הדרך לדוקטורט היא גיבוש הרעיון המרכזי ויצירת קשר עם חבר או חברת סגל בכיר העתידים לשמש כמדריכי העבודה. אפשר ליצור קשר גם עם ראשים ויועצים של תוכניות הדוקטורט במחלקות השונות.

ההרשמה לדוקטורט מתחילה ברישום ברשות לתלמידי מחקר, המעבירה את בקשת הרישום לוועדה הפועלת במסגרת החוגית. קראו גם את תקנון תלמידי המחקר ואת הכללים למלגות מחיה לתלמידי מוסמך ודוקטור

וועדה של החוג צריכה לאשר את קבלת התלמיד או התלמידה למסלול הדוקטורט. רק אחר כך ניתן להשלים את ההרשמה ברשות לתלמידי מחקר.

בחלק מהחוגים הוועדה מתכנסת פעם בשנה ובחלקם פעמיים ויש לברר מועדים אלה מראש.

בפקולטה קיים מסלול לימודים ישיר לדוקטורט וישנם חוגים המעודדים מעבר של תלמידים מצטיינים למסלול זה.
 

לאחר קבלת התלמיד למסלול הדוקטורט הוא יחשב תלמיד בשלב א'.
 

ב. המעבר משלב א' לשלב ב'                  

ככלל הרשות לתלמידי מחקר דורשת מדוקטורנטים להשלים את כתיבת הצעת המחקר ואישורה בתוך שמונה עשר [18] חודשים.


 ג. דוח ההתקדמות השנתי
כל תלמידי המחקר חייבים בהגשת דוח התקדמות כשנתיים לאחר אישור ההצעה.
 
 ד. נסיעות לכנסים
כל תלמידי הדוקטורט זכאים לבקש מהרשות לתלמידי מחקר מלגת סיוע לנסיעה לכנס (או למטרות מחקר) פעם אחת במהלך הדוקטורט.

תוכנית הדוקטורט בפקולטה למדעי החברה ייסדה קרן המעניקה מלגות נסיעה לכנסים במהלך הדוקטורט. הקרן תחרותית, משאביה מוגבלים והמענק מותנה במענק מקביל מהמחלקה או ממדריך העבודה. תקנון מפורט מצוי באתר התוכנית והקול הקורא יופץ בראשית ינואר על ידי ליאת ונטורה. 

 ה. התארגנות לקראת השתלמות פוסט-דוקטורט:
תלמידים ותלמידות המתעתדים לצאת להשתלמות פוסט-דוקטורט צריכים להיערך לכך זמן רב מראש, למעלה משנה לפני מועד הנסיעה המתוכנן.

לכל המלגות צריך להכין:

·         מכתב המלצה ממדריך העבודה

·         מכתב המלצה נוסף

·         מכתב מהמוסד ומהחוקר העתידים לארח את המשתלם

·         תוכנית מחקר לתקופת ההשתלמות (רצוי שתהיה נבדלת מהמחקר לדוקטורט)

·         קורות חיים ורשימת פרסומים

המלגה היוקרתית ביותר היא מלגת קרן רוטשילד. מועד ההגשה לקרן זו הוא בסוף אוגוסט (בשנה שלפני הנסיעה המיועדת). תהליך המיון במלגת קרן רוטשילד הוא ארוך ומספר המלגאים שזכו בשנים האחרונות מטעם הפקולטה למדעי החברה היה קטן (אחת בשנה כמעט כל שנה בחמש השנים האחרונות).

למתעתדים להשתלם בארה"ב פתוחה גם מלגת קרן חינוך ישראל –ארה"ב (פולברייט).

בנוסף לכך יש מלגות רבות נוספות:
למתעתדים להשתלם בארה"ב פתוחה גם מלגת קרן חינוך ישראל –ארה"ב (פולברייט).

בקרן רוטשילד ובאוניברסיטה ממליצים להגיש בקשות גם לקרנות המתאימות מחוץ לאוניברסיטה כמו:

1.   הקרן הלאומית למדע

2.      מלגות Chevening (לאנגליה) המנוהלות ע"י המועצה הבריטית

3.      מלגת מארי קירי

4.      מלגות הניתנות במוסד היעד, מקרנות המוסד או מתקציבי החוקר המארח.

5.      למרכז הלברט ללימודים קנדיים יש שתי מלגות פוסט דוקטורט.

6.       יש קרנות רבות המזמינות פוסט דוקטורנטים לאירופה, חלקן של האיחוד האירופי וחלקן של גופים בתוך מדינות האיחוד.

7.      מלגות של קרנות נוספות המתפרסמות מעת לעת באתר של הרשת למחקר ופיתוח

האוניברסיטה משתמשת במאגר הפונים למלגת רוטשילד גם לדליית מועמדים לקרנות מזמנות אחרות המגיעות לידיעתה

מומלץ מאד לפנות לכמה קרנות על מנת להבטיח טוב יותר את סיכויי הזכיה (והנסיעה).

לעיתים האוניברסיטה תומכת ומסייעת במלגת השלמה למי שזכה במלגות אך הסכום העומד לרשותו או לרשותה קטן מכדי לאפשר שהות בחו"ל. הפקולטה תמליץ בדרך כלל רק על מי שדורג גבוה במהלך הדרוג הפנימי של מועמדי קרן רוטשילד.

כדאי מאוד להתעדכן, בעזרת המדריך, המחלקה, הפקולטה (תוכנית הדוקורנטים), המזכירות האקדמית, והרשתות לתלמידי מחקר לגבי מספר האפשרויות הרבות הקיימות, הן בקשר למלגות והן לקשר למלגות ייעודיות לפוסט-דוקטורט.

מחקר אישי באינטרנט עשוי להניב תוצאות המותאמות אישית שאינם מוכרות למערכת הפקולטאית או האוניברסיטאית.

לאלה שאינם יכולים לנסוע לחו"ל ישנן אפשרויות פוסט-דוק בארץ (למשל מלגת קרייטמן באוניברסיטת בן גוריון, באוניברסיטה הפתוחה, במכון טרומן ובמכון ליאונרד דיוויס באוניברסיטה העברית, בטכניון ועוד).

למי ששהה בחו"ל ורוצה לחזור לארץ יש אפשרות לפנות  לקרן השתלמות לשנת פוסט נוספת בתוכניות ליידי דייויס ובתוכנית מרטין בובר.

 

פרק שני: המעגל השנתי

לאורך השנה,  מתפרסמים באתר המלגות של האוניברסיטה קולות קוראים למלגות שונות. בין אלה יש להבחין בחמש קבוצות (ראו דוגמאות למטה): המלגות מתפרסמות גם באתר המלגות של האוניברסיטה

א.      מלגות גדולות:

מלגת הנשיא (60,000 ש"ח ופטור משכ"ל)

מלגת הופמן (15,000 $ לשנה)

ב.      מלגות המיועדות לסקטורים ספציפיים:

מלגה לדוקטורנטים מצטיינים מהמגזר הערבי (מטעם ות"ת) הפצה והגשה דרך הפקולטה

מלגה על שם נחמיה לב-ציון לדוקטורנטים מהפריפריה (זכאים לגשת למלגה זו מי שלמדו בבתי ספר תיכוניים המופיעים ברשימה הנספחת להודעת המלגה).

ג.       מלגות שמקורן בקרנות המיועדות לתחומים או למחלקות מוגדרות:

מלגת מכון ליאונרד דיוויס ליחסים בין-לאומיים

מלגת דוד עמירן במחלקה לגיאוגרפיה

מלגת שיין בסוציולוגיה

ומלגות מחלקתיות אחרות

ד.      מלגות בינוניות בהיקפן

מלגת קרן וולף

מלגת יד אורה

ה.      מלגות קטנות (אך מועילות)

כדאי לשים לב לקולות קוראים לאורך השנה. חלק מהמלגות מיועדות לתחומים או לסקטורים ספציפיים וחלקן מתפרסם רק באופן אקראי.

הקולות הקוראים למלגות אלה מופצים מטעם המזכירות האקדמית ועל ידי רכזת הלימודים המתקדמים בפקולטה למדעי החברה. כל הודעה המגיעה לרכזת הלימודים המתקדמים בפקולטה מופצת גם על ידה לכל רכזות המחלקות.

כל המידע לגבי המלגות נמצא באתר המלגות של האוניברסיטה

לוח פעילות

הנכם מוזמנים להשתתף במפגשים הבאים ולקבל עזרה אישית באנגלית.

על מנת שנערך באופן הטוב ביותר למפגשים אלה ולתאם בהצלחה את מפגשי העזרה האישית באנגלית אנא הרשמו מראש בלינק זה. 

 

מפגשי "ארגז כלים"

מפגש ראשון: יום רביעי, 31.10.18, 14:00-12:30 (2202 חברה)

פרופ' תמיר שפר – דבר הדיקן של הפקולטה

פרופ' זוהר קמפף – ראש תכנית הדוקטורנטים: פירוט הכלים שמציעה התכנית לדוקטורנטים

 

מפגש שני:  יום רביעי, 26.12.18, 14:00-12:30 (3304 חברה)

פרופ' סיגל קפלן  - קשיים וחסמים חשיבתיים/רגשיים בכתיבה והדרך להתגבר עליהם

 

בינג' כתיבה 

בינג' כתיבה הוא יום כתיבה ארוך ואינטנסיבי. אנו פותחים אותו ב-09:00 ומסיימים ב-19:00. מטרתו היא לכתוב כמה שיותר ולסיימו עם תפוקה מקסימלית. לאור זאת המתכננים להשתתף בבינג' כתיבה מתבקשים להגיע מוכנים ופנויים לכתיבה - לסיים את הקריאה המקדימה, לענות למיילים חשובים, להדפיס חומרים שיסייעו לכתיבה וכדומה. 

אנו מציעים קפה, תה ועוגיות בבוקר ומזמינים אתכם להביא ארוחת עשר וצהריים.

הבינג'ים מתקיימים בחדר 2415 המרווח והמזמין.

תאריכי בינג' הכתיבה לשנה"ל הנוכחית: 15.11, 20.12, 17.1, 12.2.

תאריכים נוספים יפורסמו בהמשך.

מיני בינג' כתיבה

מדי שבוע אנו מקיימים שני מיני בינג' למי שרוצה להמשיך את המומנטום של כתיבה ברצף, למי שמתקשה להתחייב ליום שלם של כתיבה, למי שהכתיבה ביחד מקדמת אותו ובכלל...

מדי יום שלישי המיני בינג' מתקיים בספריה בחדר 401 בין השעות 09:00 ל-14:00; ומדי יום רביעי הוא מתקיים בחדר 2520 בפסיכולוגיה (אלא אם הודענו אחרת) בין 10:00 ל-15:00.

הודעות על שינויים חד-פעמיים יוצאות אליכם במייל. אנא שימו לב.

 

עזרה אישית באנגלית

עזרה אישית באנגלית על ידי מתנדבים שעסקו בהוראת האנגלית 

עזרה בכתיבת מאמרים ובהכנה לפרזנטציות לכנסים בחו"ל.

העזרה תותאם לצרכים של כל סטודנט.

 

 

מלגות ומענקים

מלגות נסיעה לחו"ל

 

הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית בירושלים מודעת לציפיות הגוברות מתלמידי מחקר להשתתף בכנסים ולצאת לחו"ל לצרכי מחקר.  לשם כך, העמידה הפקולטה מסגרת לתמיכה בנסיעות קצרות למטרות מחקר וכנסים לתלמידי מחקר. התוכנית מיועדת לאפשר נסיעות נוספות מעבר לנסיעה הממומנת על ידי הרשות לתלמידי מחקר

אנו מזמינים סטודנטים לדוקטורט הרשומים במחלקות הפקולטה למדעי החברה להגיש בקשות למימון נסיעות. קבלת המלגות הינה תחרותית, בהתאם לתקציב ומספר הבקשות הראויות שתוגשנה. 
 

קול קורא

 

ברכות לזוכי מלגות תשע"ח. קול קורא חדש יצא בדצמבר 2018.

את הטפסים יש להעביר לליאת ונטורה, חדר 3706, בפקולטה למדעי החברה.

 

 

הנחיות לזוכים במלגת נסיעה

 

 

קורס אנגלית אקדמית

 

 אחת לשנה, בסמסטר ב' יערך קורס לאנגלית אקדמית. הקורס משותף למדעי החברה ולבית ספר למינהל עסקים ומספרו 11051.

מספר התלמידים מוגבל ל 17.

הרשמה לקורס מתבצעת אך ורק דרך הרשות לתלמידי מחקר אצל גבר קרן נקס-מועלם במייל kerenn@savion.huji.ac.il שאלות בטלפון 026584706.

ההרשמה היא על סמך מקום פנוי וכל הקודם זוכה.

 

 


כתיבה והצגת מאמרים באנגלית - פרויקט חונכות
 

 

חמישה מתנדבים נפלאים ניאותו להקדיש מזמנם ולתרום מנסיונם הרב לתלמידי מחקר בסיוע בכתיבה והצגת מאמרים באנגלית. שמות המורים הם:


גב' לינדה זיסבלט
גב' רגינה מזור
מר ארטי שניידרמן 
מר נורמן קריגר 
גב' לילה צור אנחנו מודים להם מקרב לב.


חשוב לנו להדגיש כי הסיוע שינתן אינו לשרותי עריכה: הכוונה היא להאיר נקודות תורפה וטעויות נפוצות/חוזרות, ולתת כלים להוציא מאמר טוב יותר או הצגה טובה יותר של הדברים שכתבתם. 

 

לקבלת סיוע פנו לליאת ונטורה

קישורים

קורסים לדוקטורנטים

כחלק מהשאיפה ליצור תשתית ללימודים מתקדמים בפקולטה למדעי החברה, במסגרתה יוכלו דוקטורנטים להיחשף לתאוריות ומתודולוגיות ממגוון דיסציפלינות, מוצע בשנת הלימודים תשע"ט לתלמידי מחקר להירשם לקורסים מחוץ לדיסציפלינות שלהם.

ההשתתפות בקורסים מותנית באישור המנחים/הוועדה המלווה של כל אחד מהסטודנטים.

הרישום מבוצע מול הרשות לתלמידי מחקר ישירות.

 

להלן רשימת הקורסים המוצעים:

 

קורסי מבואות

51819 - נושאים בפסיכולוגיה חברתית: פרו-סמינר

58844 - תאוריות ומחקר ביחסים הבין-לאומיים

56813 - המשגת מחשבה מדינית: קורס יסוד לתלמידי מחקר

54354 - תאוריות ביקורתיות של תרבות

 

קורסי מתודולוגיה

40422 - גישות למדיניות סביבתית במרחב

58916 - מחקר אמפירי ביחב"ל: הטוב, הרע והדור הבא

51413 - גישה אלטרנטיבית לניתוח נתונים: סטטיסטיקה בייסיאנית ומידול בייסיאיני

50812 - שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית וסכסוך

50768 - שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר השתתפות דיגיטלית

50918 - שיטות מתקדמות לחקר תרבות, טקסטים ותקשורת חזותית

58920 - מחקר איכותני ומחקר שדה

 

קורסים מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה הפתוחים לתלמידי מחקר של הפקולטה למדעי החברה:

53909 – פרופסיונליזציה אקדמית וכתיבת מאמרים

53990 – אחדות במדעי החברה (סדנת מחקר)

 

קורס באנגלית

53991 - Making the best of your PhD