מלגות לדוקטורנטים

מלגות לדוקטורנטים
שם המלגה נותן המלגה משך המלגה (בשנים) סכום שנתי מי זכאי לגשת, על פי הקול קורא תאריך הגשה
מלגת קלאוזנר לעולים חדשים- דוק' ומוסמך 
ע"ש Kaete Klausner
5  
 22,000$
ובנוסף מענק שכר לימוד מדי שנה 
מי שקיבלו אזרחות ישראלית לאחר אוקטובר 2015. עדיפות תינתן למי שעלו ארצה בגפם.
מי שהחלו לימודיהם לתואר מוסמך תוך שש שנים לאחר קבלת האזרחות.
- מיועד לדוקטורנטים בשנה הראשונה ללימודים, אבל ישקלו בקשות גם של תלמידים בשנה שנייה. 
9.12.2021
מלגת הנשיא
האוניברסיטה העברית
4  
 ₪  60,000
 
 תלמידי MA מחקרי לקראת סוף התואר, תלמידים בשלבים הראשונים של הדוקטורט ותלמידים במסלול הישיר.
ככלל הכוונה היא לעד שנתיים מיום הרישום לדוקטורט, גם אם בזמן זה אושרה ההצעה. 
מרץ
2022
 
מלגת מנדל
קרן גוזף וברברה מנדל
4  
 $ 20,000.00
 
 דוקטורנטים הנמצאים בשנה הראשונה בדוקטורט. המלגה לא כוללת פטור משכר לימוד.  
מרץ
2022
"עתיד בעברית"
הפקולטה למדעי החברה
4  
 ₪ 60,000
 
 
 דוקטורנטים מצטיינים חדשים בפקולטה למדעי החברה. יכולים להגיש מי שנרשמו ברשות לתלמידי מחקר החל מסמסטר ב' תשפ"ב ועד סמ' א' תשפ"ג. לא כולל פטור משכ"ל 
ספטמבר 2022
מלגת עזריאלי 
קרן עזריאלי
3  
 ₪ 108,000
 
מועמדים אשר הגישו הצעת מחקר בין החודשים פברואר 2021 ועד פברואר 2022. עדיפות למועמדים שכבר עברו לשלב ב', אבל יכולים להגיש גם דוק' בשלב א' בתנאי שההצעה תאושר עד אוקטובר 2022.
יתקבלו פניות ממסלול ישיר לדוקטורט.
ינואר
2022
מלגת ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בקרב המגזר הערבי ובני המיעוטים
ות"ת
3  
 ₪  62,000
 דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית ובני מיעוטים. 
ינואר
2021
מלגת ות"ת לאוכלוסייה החרדית- דוקטורנטים
ות"ת
3  
 ₪   62,200
דוקטורנטים מהמגזר החרדי. (מי שלמד בתיכון חרדי\ישיבה)
מרץ
2021
מלגת ות"ת לב ציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה
ות"ת
3  
 ₪ 62,200

 

 המועמד יהיה בעל תואר ממוסד מוכר שהגיש תכנית דוקטורט תוך שלוש שנים, ולא מעבר, מיום אישור עבודת ה-MA.
אישור תכנית הדוקטורט תהיה לא יותר משנה מרגע קבלת המלגה. 
המלגה מיועדת לדוק' מצטיינים בעלי רקע סוציו-אקונומי נמוך, אשר גדלו בפריפריה.  

 

ינואר 2022
מלגת ות"ת לדוק' במדעי הנתונים
ות"ת 3  ₪         120,000
 דוקטורנטים שמחקרם עוסק בתחום מדעי הנתונים 
מאי 2022
מלגת ות"ת בתחומי כלכלת ישראל
ות"ת 2  ₪           50,000  
 דוקטורנים שמחקרם עוסק בתחום כלכלת ישראל ובעלי פן יישומי. 
מאי 2022
מלגת אריאן דה-רוטשילד
קרן אדמונד דה רוטשילד
4
 60,000
מחיה ושכר לימוד 
 מלגה המיועדת לדוקטורנטיות מצטיינות, בעלות אזרחות ישראלית.
על המועמדות להיות עד שנה מיום הרישום לשלב א' בדוקטורט.
רקע אישי הכולל ייצוג מגוון החברה הישראלית
עשייה חברתית  
ינואר
2022