כנס בנושא: National policy distinctiveness and its resilience