אירועים עתידיים

מפגש הכרות תכנון ערים באוניברסיטה העברית