סמינר בנושא:מורשת אימפריאלית של חשד: פקידים במעבר לעצמאות בישראל והודו