סמינר בנושא: ירושלים ואלאקצא בתודעה הלאומית הפלסטינית

תאריך: 
א', 23/04/2017 - 10:30 עד 12:30

See also: סמינרים
מיקום: 
המחלקה לגאוגרפיה 3610

מרצה: פרופ' הלל כהן, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית

סמינר בנושא: ירושלים ואלאקצא בתודעה הלאומית הפלסטינית