דחיית פרוייקט לוקרים

מרץ 26, 2018

אתם ביקשתם ואנחנו נעננו וביצענו סקר לקראת הצבת לוקרים ליד כתות מדעי החברה,

לצערנו עקב מיעוט הנרשמים , אנחנו נאלץ לדחות את הפרוייקט לשנת תשע"ט