פורסמה רשימת מצטייני דיקן לשנת תשע"ח - רשימה סופית!