רשימת מצטייני דיקן לשנת תשע"ח - רשימה לא סופית

דצמבר 6, 2018

אנו שמחים לפרסם בזאת את רשימת התלמידים המועמדים להיכלל ברשימה.

 

לרשימת מצטייני דיקן תואר בוגר לחצו כאן

לרשימת מצטייני דיקן תואר מוסמך לחצו כאן

 

 

כבשנה שעברה, גם השנה, מעבר לקריטריונים, ההיכללות ברשימה הנה לפי מכסות לכל מחלקה, בהתאם לגודלה מבחינת מספר הלומדים. לכל מחלקה נקבע ציון חתך משלה.

תלמידים שציונם הממוצע בסך כל הנ"ז שנלמדו בתשע"ח אינו נופל מציון החתך המופיע להלן ואינם מופיעים ברשימה, רשאים להגיש ערעור.

 

את הערעורים ניתן יהיה להגיש עד יום ה', 13/12/2018 לכל המאוחר .

כיוון שמדובר במכסות, לא נוכל לקבל ערעורים שיוגשו לאחר תאריך זה.