יוחנן מבורך

shvl_trblsy
יוחנן
מבורך
עוזר תחזוקה
02-5883014
yohananm@savion.huji.ac.il