זינה עיסא

זינה
עיסא
יועצים תומכים לחברה הערבית
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,יחב"ל
תקשורת ועיתונאות ,מדע המדינה
שעות קבלה: ראשון 9:00-15:00,שלישי 13:00-18:00 וחמישי 15:00-19:00.
ase-Social.adviser@mail.huji.ac.il