דאניה עלמי

יועצים תומכים לחברה הערבית
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,יחב"ל
תקשורת ועיתונאות ,מדע המדינה
ase-Social.adviser@mail.huji.ac.il