טל רנרד

tmvnh_shly
טל
רנרד
רכזת היחידה למרכזי מחקר
025881344
Talren@savion.huji.ac.il