ליאת ונטורה

hy
רכזת פרויקטים, רכזת תכנית הדוקטורנטים
חדר:3706
02-588-3384