מוחמד עזאיזה

יועצים תומכים לחברה הערבית
כלכלה, סטטיסטיקה, פסיכולוגיה וגאוגרפיה
ase-social@mail.huji.ac.il