אנתסאר חאלס

אנתסאר
חאלס
יועצים תומכים לחברה הערבית
כלכלה, סטטיסטיקה, פסיכולוגיה וגאוגרפיה
שעות הקבלה: ימי ראשון וחמישי בין השעות 9:30-15:00.
ase-social@mail.huji.ac.il