אנתסאר חאלס

יועצים תומכים לחברה הערבית
כלכלה, סטטיסטיקה, פסיכולוגיה וגאוגרפיה
שעות הקבלה: ימי רביעי וחמישי 14:00- 10:00
ase-social@mail.huji.ac.il