מלגות M.A

מלגות ל-M.A
שם המלגה נותן המלגה משך המלגה (בשנים) סכום שנתי מי זכאי לגשת, על פי הקול קורא תאריך הגשה
מלגת קלאוזנר לעולים חדשים ע"ש Kaete Klausner 2  16,000$
ובנוסף מענק שכר לימוד בגובה 3700$ בשנה 
"מי שקיבלו אזרחות ישראלית לאחר אוקטובר 2015 עדיפות תינתן למי שעלו ארצה בגפם. מי שהחלו לימודיהם לתואר מוסמך תוך חמש שנים לאחר קבלת האזרחות.  
- מיועד לתלמידים במסלול המחקרי, בשנה הראשונה. אך ישקלו בקשות של מועמדים בשנה שנייה. "
9.12.2021
תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי לבני החברה הערבית ות"ת 2  ₪           40,880  בני החברה הערבית בעלי תואר ראשון בממוצע 80 לפחות.   ספטמבר 
מלגת ות"ת לאוכלוסייה החרדית ות"ת 2  ₪           41,000 המועמדים יהיו בעלי תואר ראשון ולא יותר משלוש שנים לאחר תאריך הזכאות לתואר ראשון. 

אוגוסט

מלגת עידוד כתיבת תזה הפקולטה למדעי החברה חד פעמי  ₪             2,000 מלגה המוענקת לתלמידים במסלול המחקרי, הנמצאים בשנה השנייה לתואר שני, כדי לעודד הגשת התזה בזמן, ולמנוע גרירת לימודים. אוגוסט-ספטמבר 2021
מלגת "ממשיכים במצויינות" הפקולטה למדעי החברה חד פעמי  עד 10,000 ₪  תלמידים מצטיינים שממשיכים ישירות מתואר ראשון לשני בפקלטה למדעי החברה. אין צורך בהגשה. רשימת הזכים למלגה תפורסם.   דצמבר 2022