מלגות פוסט דוק

מלגות פוסט דוק
שם המלגה נותן המלגה משך המלגה (בשנים) סכום שנתי מי זכאי לגשת תאריך הגשה
מלגת ות"ת לפוסט דוקטורנטיות ות"ת 2 לכל היותר  40,000-30,000 $ 
(משתנה לפי מצב משפחתי)
המלגה מיועדת למועמדות אשר מאז אישור הדוקטורט שלהן לא חלפו יותר מ-4 שנים. 
על המועמדות להציג מכתב קבלה להשתלמות בחו"ל, עם פירוט לגבי זכייה במלגת קיום מהמוסד המארח או השולח.
מרץ.
עבור שנה אקדמית שלאחריה.
מלגות ות"ת לבת"ר דוקטורנטים במדע הנתונים ות"ת  1 45,000 $ בתר דוקטורנטים שמחקרם עוסק במדע הנתונים מאי .
עבור שנה אקדמית שלאחריה.
מלגת פוסט דוק לנשים מטעם האוניברסיטה האוניברסיטה העברית 1  עד 25,000$  דוקטורנטיות שסיימו לימודיהן באוניברסיטה העברית ומתכוונות להיות בחו"ל בפוסט בשנת הלימודים הבאה, שלא עברו 4 שנים מיום קבלת הדוקטורט. 
זכו במלגת פוסט אחרת בסכום שלא יעלה על 80,000 ש"ח בשנה. 
יוני
עבור שנה אקדמית שלאחריה.
ליידי דיוויס- פוסט דוק קרן ליידי דייויס 9-12 חודשים 65,000-49,000 ₪  סכום שונה ינתן למועמדים שעברו פחות משניים מקבלת הדוקטורט. בהתאם למפורט בקול קורא אוקטובר\נובמבר.
עבור שנה אקדמית שלאחריה.
יד הנדיב- פוסט דוק  קרן יד הנדיב-רוטשילד 1 180,000 ₪ 
(משתנה לפי מדינת היעד של ההשתלמות ומצב משפחתי)
תושבים קבועים בישראל
מועמדים שלגביהם לא חלפו יותר מ-4 שנים ממועד קבלת הדוקטורט. 
מכתב מהמוסד המזמין לפוסט. 
משנת תשפ"ג- מסלול חדש של חקר מוח תודעה ושפה.
ספטמבר.
עבור שנה אקדמית שלאחריה.