מלגות פוסט דוק

מלגות פוסט דוק
שם המלגה נותן המלגה משך המלגה (בשנים) סכום שנתי מי זכאי לגשת תאריך הגשה
מלגת ות"ת לפוסט דוקטורנטיות ות"ת 2 לכל היותר  30,000-40,000 $
(משתנה לפי מצב משפחתי) 
המלגה מיועדת למועמדות אשר מאז אישור הדוקטוראט שלהן לא חלפו יותר מ 4 שנים.
המועמדת שתוגש התקבלה להשתלמות בחו"ל וזכתה במלגת קיום מהמוסד המארח או השולח
מרץ
2021
יד הנדיב- פוסט דוק  קרן יד הנדיב-רוטשילד 1  בין 10,000 ל 25,000, תלוי במדינת היעד של ההשתלמות, ומצב משפחתי.   תושב קבוע בישראל
מועמדים שהדוקטורט שלהם אושר אחרי נובמבר 16. (לא יותר מ4 שנים ממועד קבלת הדוק' ועד ההגשה למלגה)
 
ספטמבר\אוקטובר
2020
מלגת פוסט דוק של האוניברסיטה האוניברסיטה העברית 1  עד 25,000$  דוקטורנטיות שסיימו לימודיהן באוניברסיטה העברית ומתכוונות להיות בחו"ל בפוסט בשנת הלימודים הבאה.
שלא עברו 4 שנים מיום קבלת הדוקטורט.
זכו במלגת פוסט אחרת בסכום שלא יעלה על 80 אלף שח בשנה. קבלת המלגה מותנית בהצגת אישור קבלה להשתלמות במוסד בחו"ל ובקבלת מלגה.
מרץ
2021
ליידי דיוויס- פוסט דוק קרן ליידי דייויס 9-12 חודשים  בין 49,000 ל-65,000 ₪   מועמדים למלגה אשר עברו פחות משנתיים מקבלת הדוקטורט יקבלו סכום של 5,481 בחודש. מועמדים אשר קיבלו את הדוקטורט מעל שנתיים מיום המלגה, יקבלו 6,055 שח לחודש. ובנוסף 1000 שח דמי שכירות בחודש.  אוקטובר\נובמבר
2020
יד הנדיב- פוסט דוק  קרן יד הנדיב-רוטשילד 1 כ-160,000 ₪. תלוי במדינת היעד של ההשתלמות, ומצב משפחתי    כ-160,000 ₪. תלוי במדינת היעד של ההשתלמות, ומצב משפחתי    תושב קבוע בישראל
מועמדים שהדוקטורט שלהם אושר אחרי נובמבר 17. (לא יותר מ4 שנים ממועד קבלת הדוק' ועד ההגשה למלגה)