דרושים

mvdt_drvshym

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

מזמינה

חוקרים / מראיינים בעלי ניסיון

במחקר איכותני / כמותי

בתחומים בניית מערך מחקר, פיתוח כלי מחקר, עיבוד נתונים, כתיבת דוחות, בניית מצגות ועוד, עם עדיפות לבעלי מומחיות במחקר בתחום החינוך

- בוגרי תואר שני ומעלה -

להצטרף למאגר המומחים והיועצים שלה

 

לפירוט ראו נוהל מאגר המומחים והיועצים כולל טפסי הרשמה באתר האינטרנט של ראמ"ה (בקטגוריה מכרזים והצעות עבודה): http://rama.education.gov.il

החוקרים / המראיינים שיתקבלו למאגר יהיו רשאים לגשת למכרזים שמפרסמת ראמ"ה מעת לעת להובלה ולביצוע של מחקרים והערכות פרויקטים

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון: 03-5205555

או בדוא"ל: rama@education.gov.il

 

 

* ההודעה מנוסחת בלשון זכר, אך מיועדת לגברים ולנשים כאחד