סיוע בהגשה

כל חוקרת/חוקר המגישים הצעת מחקר לקרן תחרותית חיצונית זכאי/ת לקבל סיוע של סטודנט ב 20-40 שעות (עד 80 שעות סטודנט לסיוע בהגשות במהלך שנה אקדמית.

על חבר/ת הסגל לבקש סיוע זה מראש תוך ציון פרטי הסטודנט/ית (שם מלא, ת"ז, מעמד אקדמי, מייל) ופרטי ההגשה (שם הקרן, הקול קורא, מועד ההגשה)

היחידה לריכוז מחקרים מסייעת בהכנת תקציב כמו גם במידע כללי לגבי הגשות

לקבלת שירותים אלה יש לפנות בטופס המקוון

 

תעריפי מלגות מחיה לתלמידי מוסמך ודוקטור

תעריפי מלגות פוסט דוקטורט

על קובץ הבקשה לסיוע לכלול
תיאור הסיוע המבוקש, פרטי הסטודנט/ית העתיד/ה לסייע בהגשה כולל שם מלא, ת"ז, תואר, שנה לתואר, מייל, מספר השעות המבוקש
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml