תואר ראשון

 • מחלקת פסיכולוגיה
 • תקשורת
 • גיאוגרפיה
 • יחבל
 • סטיסטיקה
 • סציולוגיה ואנתרופולוגיה
 • פכמ
 • מדע המדינה
 • כלכלה
 • אינטרנט וחברה
 • התוכנית ללימודי עבודה