נטע לוי

hy
רכזת לימודים מתקדמים ומלגות
חדר: 2715
02-588-3416

 רכזת מוסמך ומלגות, גב' נטע לוי  שוהה בחל"ד  ממלאות את מקומה:  בנושא רישום למ"א – גב' סיון בכר, טל'– 5883412, חדר 2609  בנושא מלגות – גב' אוראל לוי, טל' – 5881160, חדר 3411