יועצים תומכים בפקולטה

היחידה לשוויון הזדמנויות בדיקנט הסטודנטים באוניברסיטה, מנהלת בשיתוף פעולה עם הפקולטות מערך סיוע נרחב ומקיף על מנת לסייע לכם הסטודנטים במיצוי הפוטנציאל האקדמי ולצמצם את תופעת הנשירה. בכל פקולטה/יחידה אקדמית קיים יועץ תומך (יות"ם) שתפקידו ללוות סטודנטים החווים קשיים על רקע אקדמי או אחר והמהווים גורמים אפשריים לנשירה מהלימודים.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר דיקנט הסטודנטים

זינה עיסא

יועצים תומכים לחברה הערבית
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,יחב"ל
תקשורת ועיתונאות ,מדע המדינה
ase-Social.adviser@mail.huji.ac.il
שעות קבלה: ראשון 9:00-15:00,שלישי 13:00-18:00 וחמישי 15:00-19:00.