פוסט דוקטורט

פוסט דוקטורט (בתר דוקטורט)

חוקר שמתקבל לאוניברסיטה העברית לפוסט דוקטורט נמצא במעמד משתלם.

מידע מלא על מעמדו של המשתלם, תקנון ומלגות ניתן למצוא באתר המזכירות האקדמית.

 

הרשמה לפוסט דוקטורט

העומד בתנאים הבאים רשאי להגיש מועמדות לפוסט דוקטורט:

  • בעל תואר דוקטור (PhD) ממוסד להשכלה גבוהה מוכר או מי שיש לו אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
  • אם לא חלפו יותר מ-5 שנים ממועד אישור הדוקטורט ועד תחילת ההשתלמות. למשתלמות לא תובא בחשבון תקופה של שנה אחת בגין כל לידה במהלך התקופה הרלוונטית.
  • התקבלה הסכמה של איש/אשת סגל, בדרגת מרצה בכיר ומעלה, להיות מנחה ההשתלמות.

 

רישום לפוסט דוקטורט

ליאת ונטורה אחראית בפקולטה על רישום הפוסט דוקטורט. כדי לבצע את הרישום ולקבל מכתב הזמנה מהדיקן עליה לקבל את המסמכים הבאים:

  • טופס רישום 
  • קורות חיים
  • תמונה (כתפיים ומעלה)  עד kb150  (.jpg)
  • העתק של תעודת תואר הדוקטור או של אישור על הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט. עם ההגעה לאוניברסיטה, תדרשו להביא לליאת את המסמך המקורי.
  • מכתב מהמנחה ובו כל פרטי ההשתלמות: משך ההשתלמות, האם תתקבל מלגה (ואם כן, חובה לציין סכום ותקופה), האם יש השתתפות בשכ"ד.

f5aabc59a62cd5cb4efe93b10bac3e81