מידע לדוקטורנטים בתחילת הדרך

מועדים ותהליכים משמעותיים במהלך הדוקטורט

 

המסמך מיועד לדוקטורנטים ולדוקטורנטיות של הפקולטה למדעי החברה ומטרתו להציג את הנקודות המשמעותיות במהלך לימודי הדוקטורט 
המסמך נוסח בלשון זכר-רבים מטעמי נוחות בלבד.

 

פרק ראשון: במהלך הדוקטורט
 

א. ההרשמה לדוקטורט:

ראשית הדרך לדוקטורט היא גיבוש הרעיון המרכזי ויצירת קשר עם חבר או חברת סגל בכיר העתידים לשמש כמדריכי העבודה. אפשר ליצור קשר גם עם ראשים ויועצים של תוכניות הדוקטורט במחלקות השונות.

ההרשמה לדוקטורט מתחילה ברישום ברשות לתלמידי מחקר, המעבירה את בקשת הרישום לוועדה הפועלת במסגרת החוגית. קראו גם את תקנון תלמידי המחקר ואת הכללים למלגות מחיה לתלמידי מוסמך ודוקטור

וועדה של החוג צריכה לאשר את קבלת התלמיד או התלמידה למסלול הדוקטורט. רק אחר כך ניתן להשלים את ההרשמה ברשות לתלמידי מחקר.

בחלק מהחוגים הוועדה מתכנסת פעם בשנה ובחלקם פעמיים ויש לברר מועדים אלה מראש.

בפקולטה קיים מסלול לימודים ישיר לדוקטורט וישנם חוגים המעודדים מעבר של תלמידים מצטיינים למסלול זה.
 

לאחר קבלת התלמיד למסלול הדוקטורט הוא יחשב תלמיד בשלב א'.
 

ב. המעבר משלב א' לשלב ב'                  

ככלל הרשות לתלמידי מחקר דורשת מדוקטורנטים להשלים את כתיבת הצעת המחקר ואישורה בתוך שמונה עשר [18] חודשים.


 ג. דוח ההתקדמות השנתי
כל תלמידי המחקר חייבים בהגשת דוח התקדמות כשנתיים לאחר אישור ההצעה.
 
 ד. נסיעות לכנסים
כל תלמידי הדוקטורט זכאים לבקש מהרשות לתלמידי מחקר מלגת סיוע לנסיעה לכנס (או למטרות מחקר) פעם אחת במהלך הדוקטורט.

תוכנית הדוקטורט בפקולטה למדעי החברה ייסדה קרן המעניקה מלגות נסיעה לכנסים במהלך הדוקטורט. הקרן תחרותית, משאביה מוגבלים והמענק מותנה במענק מקביל מהמחלקה או ממדריך העבודה. תקנון מפורט מצוי באתר התוכנית והקול הקורא יופץ בראשית ינואר על ידי ליאת ונטורה. 

 ה. התארגנות לקראת השתלמות פוסט-דוקטורט:
תלמידים ותלמידות המתעתדים לצאת להשתלמות פוסט-דוקטורט צריכים להיערך לכך זמן רב מראש, למעלה משנה לפני מועד הנסיעה המתוכנן.

לכל המלגות צריך להכין:

·         מכתב המלצה ממדריך העבודה

·         מכתב המלצה נוסף

·         מכתב מהמוסד ומהחוקר העתידים לארח את המשתלם

·         תוכנית מחקר לתקופת ההשתלמות (רצוי שתהיה נבדלת מהמחקר לדוקטורט)

·         קורות חיים ורשימת פרסומים

המלגה היוקרתית ביותר היא מלגת קרן רוטשילד. מועד ההגשה לקרן זו הוא בסוף אוגוסט (בשנה שלפני הנסיעה המיועדת). תהליך המיון במלגת קרן רוטשילד הוא ארוך ומספר המלגאים שזכו בשנים האחרונות מטעם הפקולטה למדעי החברה היה קטן (אחת בשנה כמעט כל שנה בחמש השנים האחרונות).

למתעתדים להשתלם בארה"ב פתוחה גם מלגת קרן חינוך ישראל –ארה"ב (פולברייט).

בנוסף לכך יש מלגות רבות נוספות:
למתעתדים להשתלם בארה"ב פתוחה גם מלגת קרן חינוך ישראל –ארה"ב (פולברייט).

בקרן רוטשילד ובאוניברסיטה ממליצים להגיש בקשות גם לקרנות המתאימות מחוץ לאוניברסיטה כמו:

1.   הקרן הלאומית למדע

2.      מלגות Chevening (לאנגליה) המנוהלות ע"י המועצה הבריטית

3.      מלגת מארי קירי

4.      מלגות הניתנות במוסד היעד, מקרנות המוסד או מתקציבי החוקר המארח.

5.      למרכז הלברט ללימודים קנדיים יש שתי מלגות פוסט דוקטורט.

6.       יש קרנות רבות המזמינות פוסט דוקטורנטים לאירופה, חלקן של האיחוד האירופי וחלקן של גופים בתוך מדינות האיחוד.

7.      מלגות של קרנות נוספות המתפרסמות מעת לעת באתר של הרשת למחקר ופיתוח

האוניברסיטה משתמשת במאגר הפונים למלגת רוטשילד גם לדליית מועמדים לקרנות מזמנות אחרות המגיעות לידיעתה

מומלץ מאד לפנות לכמה קרנות על מנת להבטיח טוב יותר את סיכויי הזכיה (והנסיעה).

לעיתים האוניברסיטה תומכת ומסייעת במלגת השלמה למי שזכה במלגות אך הסכום העומד לרשותו או לרשותה קטן מכדי לאפשר שהות בחו"ל. הפקולטה תמליץ בדרך כלל רק על מי שדורג גבוה במהלך הדרוג הפנימי של מועמדי קרן רוטשילד.

כדאי מאוד להתעדכן, בעזרת המדריך, המחלקה, הפקולטה (תוכנית הדוקורנטים), המזכירות האקדמית, והרשתות לתלמידי מחקר לגבי מספר האפשרויות הרבות הקיימות, הן בקשר למלגות והן לקשר למלגות ייעודיות לפוסט-דוקטורט.

מחקר אישי באינטרנט עשוי להניב תוצאות המותאמות אישית שאינם מוכרות למערכת הפקולטאית או האוניברסיטאית.

לאלה שאינם יכולים לנסוע לחו"ל ישנן אפשרויות פוסט-דוק בארץ (למשל מלגת קרייטמן באוניברסיטת בן גוריון, באוניברסיטה הפתוחה, במכון טרומן ובמכון ליאונרד דיוויס באוניברסיטה העברית, בטכניון ועוד).

למי ששהה בחו"ל ורוצה לחזור לארץ יש אפשרות לפנות  לקרן השתלמות לשנת פוסט נוספת בתוכניות ליידי דייויס ובתוכנית מרטין בובר.

 

פרק שני: המעגל השנתי

לאורך השנה,  מתפרסמים באתר המלגות של האוניברסיטה קולות קוראים למלגות שונות. בין אלה יש להבחין בחמש קבוצות (ראו דוגמאות למטה): המלגות מתפרסמות גם באתר המלגות של האוניברסיטה

א.      מלגות גדולות:

מלגת הנשיא (60,000 ש"ח ופטור משכ"ל)

מלגת הופמן (15,000 $ לשנה)

ב.      מלגות המיועדות לסקטורים ספציפיים:

מלגה לדוקטורנטים מצטיינים מהמגזר הערבי (מטעם ות"ת) הפצה והגשה דרך הפקולטה

מלגה על שם נחמיה לב-ציון לדוקטורנטים מהפריפריה (זכאים לגשת למלגה זו מי שלמדו בבתי ספר תיכוניים המופיעים ברשימה הנספחת להודעת המלגה).

ג.       מלגות שמקורן בקרנות המיועדות לתחומים או למחלקות מוגדרות:

מלגת מכון ליאונרד דיוויס ליחסים בין-לאומיים

מלגת דוד עמירן במחלקה לגיאוגרפיה

מלגת שיין בסוציולוגיה

ומלגות מחלקתיות אחרות

ד.      מלגות בינוניות בהיקפן

מלגת קרן וולף

מלגת יד אורה

ה.      מלגות קטנות (אך מועילות)

כדאי לשים לב לקולות קוראים לאורך השנה. חלק מהמלגות מיועדות לתחומים או לסקטורים ספציפיים וחלקן מתפרסם רק באופן אקראי.

הקולות הקוראים למלגות אלה מופצים מטעם המזכירות האקדמית ועל ידי רכזת הלימודים המתקדמים בפקולטה למדעי החברה. כל הודעה המגיעה לרכזת הלימודים המתקדמים בפקולטה מופצת גם על ידה לכל רכזות המחלקות.

כל המידע לגבי המלגות נמצא באתר המלגות של האוניברסיטה