מלגות ומענקים

מלגות נסיעה לחו"ל

 

הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית בירושלים מודעת לציפיות הגוברות מתלמידי מחקר להשתתף בכנסים ולצאת לחו"ל לצרכי מחקר.  לשם כך, העמידה הפקולטה מסגרת לתמיכה בנסיעות קצרות למטרות מחקר וכנסים לתלמידי מחקר. התוכנית מיועדת לאפשר נסיעות נוספות מעבר לנסיעה הממומנת על ידי הרשות לתלמידי מחקר

אנו מזמינים סטודנטים לדוקטורט הרשומים במחלקות הפקולטה למדעי החברה להגיש בקשות למימון נסיעות. קבלת המלגות הינה תחרותית, בהתאם לתקציב ומספר הבקשות הראויות שתוגשנה. 
 

קול קורא

 

ברכות לזוכי מלגות תשע"ח. קול קורא חדש יצא בדצמבר 2018.

את הטפסים יש להעביר לליאת ונטורה, חדר 3706, בפקולטה למדעי החברה.

 

 

הנחיות לזוכים במלגת נסיעה