קורסים לדוקטורנטים

כחלק מהשאיפה ליצור תשתית ללימודים מתקדמים בפקולטה למדעי החברה, במסגרתה יוכלו דוקטורנטים להיחשף לתאוריות ומתודולוגיות ממגוון דיסציפלינות, מוצע בשנת הלימודים תשע"ח לתלמידי מחקר להירשם לקורסים מחוץ לדיסציפלינות שלהם.

ההשתתפות בקורסים מותנית באישור המנחים/הוועדה המלווה של כל אחד מהסטודנטים.

הרישום מבוצע מול הרשות לתלמידי מחקר ישירות.

 

להלן רשימת הקורסים המוצעים:

קורסי מבואות

51819 - נושאים בפסיכולוגיה חברתית: פרו-סמינר

50765 - ניתוח רשתות תקשורת

58844 - תאוריות ומחקר ביחסים הבין-לאומיים

56813 - מחשבה מדינית: קורס יסוד לתלמידי מחקר

54217 - תרבויות יום-יום: הרפתקאות שבשיגרה

54354 - תאוריות ביקורתיות של תרבות

 

קורסי מתודולוגיה

40422 - גישות למדיניות סביבתית במרחב

58916 - מחקר אמפירי ביחב"ל: הטוב, הרע והדור הבא

51406 - סדנה במודלים עם אפקטים מעורבים ב-R

51413 - גישה אלטרנטיבית לניתוח נתונים: סטטיסטיקה בייסיאנית ומידול בייסיאיני

50812 - שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית וסכסוך

50768 - שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר השתתפות דיגיטלית

50918 - שיטות מתקדמות לחקר תרבות, טקסטים ותקשורת חזותית

56884 - תורת השטחות והסילום המרובה

 

קורסים מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה הפתוחים לתלמידי מחקר של הפקולטה למדעי החברה:

53900 – איך להתחיל מחקר (סמינר דוקטורנטים שלב א')

53909 – פרופסיונליזציה אקדמית וכתיבת מאמרים

53990 – אחדות במדעי החברה (סדנת מחקר)