קורס אנגלית אקדמית

 אחת לשנה, בסמסטר ב' יערך קורס לאנגלית אקדמית. הקורס משותף למדעי החברה ולבית ספר למינהל עסקים ומספרו 11051.

מספר התלמידים מוגבל ל 17.

הרשמה לקורס מתבצעת אך ורק דרך הרשות לתלמידי מחקר אצל גבר קרן נקס-מועלם במייל kerenn@savion.huji.ac.il שאלות בטלפון 026584706.

ההרשמה היא על סמך מקום פנוי וכל הקודם זוכה.

 


כתיבה והצגת מאמרים באנגלית - פרויקט חונכות
 

ששה מתנדבים נפלאים ניאותו להקדיש מזמנם ולתרום מנסיונם הרב לתלמידי מחקר בסיוע בכתיבה והצגת מאמרים באנגלית. שמות המורים הם:


גב' לינדה זיסבלט
גב' רגינה מזור
מר ארטי שניידרמן 
מר נורמן קריגר 
גב' קרול וולף 
גב' לילה צור 


אנחנו מודים להם מקרב לב.


חשוב לנו להדגיש כי הסיוע שינתן אינו לשרותי עריכה: הכוונה היא להאיר נקודות תורפה וטעויות נפוצות/חוזרות, ולתת כלים להוציא מאמר טוב יותר או הצגה טובה יותר של הדברים שכתבתם. 

 

לקבלת סיוע פנו לליאת ונטורה