סמינר בנושא:מפגש חמישי של הקהילה הלומדת: "תנועה, מגדר ויישוב סכסוכים"