סמינר בנושא: Media portrayals of politics and religion in the current American political climate

תאריך: 
ג', 20/03/2018 - 14:15 עד 15:30

See also: סמינרים
מיקום: 
חדר סמינרים של המחלקה לתקשורת, חדר 5402
מרצה: 
Prof. Debora Cai