טופס דיווח הגשה - הפקולטה למדעי החברה

על חבר/ת הסגל מוטלת החובה להזין את ההצעה במערכת המחקרים של הרשות למו"פ. ללא הזנה זו לא יהיה רישום ותיעוד של ההגשה. להסבר על התקנת ותפעול המערכת: https://research.huji.ac.il/page/Research_System_Hebrew