ואדים קוגן

shvl_trblsy
ואדים
קוגן
מתאם מיחשוב, ציוד, הוראה ומולטימדיה
חדר: 3705
02-5880373
vadko@savion.huji.ac.il