טל פינקלברנד

shvl_trblsy
טל
פינקלברנד
תומך SAP
חדר: 3713
02-5880175
Socialsap@mail.huji.ac.il