יועצים תומכים בפקולטה

אנתסאר חאלס

יועצים תומכים לחברה הערבית
כלכלה, סטטיסטיקה, פסיכולוגיה וגאוגרפיה
שעות הקבלה: ימי ראשון וחמישי בין השעות 9:30-15:00.

זינה עיסא

יועצים תומכים לחברה הערבית
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,יחב"ל
תקשורת ועיתונאות ,מדע המדינה
שעות קבלה: ראשון 9:00-15:00,שלישי 13:00-18:00 וחמישי 15:00-19:00.