כיצד ומתי נרשמים ללימודים בפקולטה ?

ההרשמה ללימודים לתואר ראשון ושני בפקולטה למדעי החברה, נפתחת בד"כ בסוף חודש ינואר מידי שנה.

ככלל, ההרשמה ללימודים בפקולטה למדעי החברה מתבצעת באגף מינהל סטודנטים, האמון על כלל ההרשמה ללימודים באוניברסיטה; ראו קישור: http://info.huji.ac.il/.

כמו כן, אגף מינהל סטודנטים מהווה גורם מוסמך למענה לשאלות בנושאי שכר לימוד, דרישות קבלה ללימודים ותהליך ההרשמה הלכה למעשה.

תהליך ההרשמה - http://info.huji.ac.il/registration-process

למידע בנושאי שכר לימוד - http://info.huji.ac.il/submission-curriculum

לגבי תהליך ההרשמה לתואר מוסמך באחת ממחלקות הפקולטה למדעי החברה, מומלץ להיות בקשר ישיר עם רכזת לימודים מתקדמים בפקולטה: netal@savion.hui.ac.il

לקבלת פרטים אודות תכנית הלימודים במוסמך ואפשרויות לימודים שונות כגון שילוב של מגמה בתכנית, מומלץ לפנות למזכירות המחלקה הרלוונטית.