מלגות לדוקטורנטים

מלגות לדוקטורנטים
שם המלגה נותן המלגה משך המלגה (בשנים) סכום שנתי מי זכאי לגשת, על פי הקול קורא תאריך הגשה
מלגת קלאוזנר לעולים חדשים ע"ש Kaete Klausner 5  22,000$
ובנוסף מענק שכר לימוד בגובה 3700$ בשנה 
מי שקיבלו אזרחות ישראלית לאחר אוקטובר 2013. עדיפות תינתן למי שעלו ארצה בגפם. דצמבר 2020
מלגת ות"ת לב ציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה ות"ת 3  ₪           62,200  המועמד יהיה בעל תואר ממוסד מוכר שהגיש תכנית דוקטורט תוך שלוש שנים, ולא מעבר, מיום אישור עבודת ה-MA.
 המלגה מיועדת לדוק' מצטיינים בעלי רקע סוציו-אקונומי נמוך, אשר גדלו בפריפריה.  
מרץ
2021
ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בקרב המגזר הערבי ובני המיעוטים ות"ת 3  ₪           62,000  בני החברה הערבית ובני מיעוטים.  מרץ
2021
מלגת אריאן דה-רוטשילד קרן אדמונד דה רוטשילד 4  60,000
מחיה ושכר לימוד 
 מלגה המיועדת לדוקטורנטיות מצטיינות, בעלות אזרחות ישראלית.
על המועמדות להיות עד שנה מיום הרישום לשלב א' בדוקטורט.
רקע אישי הכולל ייצוג מגוון החברה הישראלית
עשייה חברתית  
אוגוסט 2020
מלגת הנשיא האוניברסיטה העברית 4  ₪           60,000  תלמידי MA מחקרי לקראת סוף התואר, תלמידים בשלבים הראשונים של הדוקטורט ותלמידים במסלול הישיר.
ככלל הכוונה היא לעד שנתיים מיום הרישום לדוקטורט, גם אם בזמן זה אושרה ההצעה. 
ינואר
2021
מלגת נשיא המדינה נשיא המדינה 3  ₪           50,000 בכל שנה יוצא קול קורא בו מצויינים תחומי המחקר לאותה שנה.  ינואר
2021
מלגת מנקס קרן מנקס  1  ₪             5,000 דוקטורנטים שמחקרם עוסק בנושא "הפרעות בדיבור"  או "הפרעות בקשב" מרץ
2021
מלגת עזריאלי  קרן עזריאלי 3  ₪         108,000 מועמדים אשר הגישו הצעת מחקר בין החודשים פברואר 2019 ועד פברואר 2020. עדיפות למועמדים שכבר עברו לשלב ב', אבל יכולים להגיש גם דוק' בשלב א' בתנאי שההצעה תאושר עד אוקטובר 2020.
יתקבלו פניות ממסלול ישיר לדוקטורט.
ינואר
2021
מלגת ות"ת לאוכלוסייה החרדית ות"ת 3  ₪           62,200 דוקטורנטים מהמגזר החרדי. (מי שלמד בתיכון חרדי\ישיבה) מרץ
2021
"עתיד בעברית" הפקולטה למדעי החברה 4  ₪           60,000

 דוקטורנטים מצטיינים חדשים בפקולטה למדעי החברה. יכולים להגיש מי שנרשמו ברשות לתלמידי מחקר החל מסמסטר ב' תש"ף ועד סמ' א' תשפ"א. קול קורא יפורסם בפברואר. המלגה אינה כוללת שכ"ל.

מועד אחרון להגשה 1.7.21 

יולי
2021
ות"ת לדוק' במדעי הנתונים ות"ת 3  ₪         120,000  דוקטורנטים שמחקרם עוסק בתחום מדעי הנתונים  מרץ\אפריל
2021
ות"ת בתחומי כלכלת ישראל ות"ת 2  ₪           50,000  דוקטורנים שמחקרם עוסק בתחום כלכלת ישראל ובעלי פן יישומי.  ספטמבר\אוקטובר
2021
תכנית המלגות ע"ש ברברה ומורטון מנדל קרן מנדל 4 ₪      70,000.00 זכאים להגיש דוקטורנטים הנמצאים בשנה הראשונה שלהם בדוק'. המלגה אינה כוללת שכ"ל. ינואר
2021