מלגות לדוקטורנטים

מלגות לדוקטורנטים
שם המלגה נותן המלגה משך המלגה (בשנים) סכום שנתי מי זכאי לגשת, על פי הקול קורא תאריך הגשה
מלגת קלאוזנר לעולים חדשים
 Kaete Klausner 5

22,000$
ובנוסף מענק שכר לימוד מדי שנה

מועמדים שהחלו לימודיהם לתואר מוסמך תוך שש שנים לאחר קבלת האזרחות. 
מיועד לדוקטורנטים בשנה הראשונה ללימודים, אך ישקלו בקשות גם של תלמידים בשנה שנייה. 
דצמבר.
לשנה האקדמית שלאחריה
מלגת הנשיא
האוניברסיטה העברית
4 60,000 ₪   
תלמידי MA מחקרי לקראת סוף התואר, תלמידים בשלבים הראשונים של הדוקטורט ותלמידים במסלול הישיר.
ניתן להגיש מועמדות עד שנתיים מיום הרישום לדוקטורט.
ינואר.
לשנה האקדמית שלאחריה
 
מלגת מנדל
קרן ג'וזף וברברה מנדל
4
20,000 $
 
דוקטורנטים הנמצאים בשנה הראשונה בדוקטורט. 
ינואר.
לשנה האקדמית שלאחריה
"עתיד בעברית"
הפקולטה למדעי החברה
4 60,000 ₪
 
 
 דוקטורנטים שהחלו את לימודי הדוקטורט בסמסטר ב' באותה שנה, ולמי שיחל לימודיו בסמסטר א' בשנה הבאה.
ינואר.
לשנה האקדמית שלאחריה
מלגת עזריאלי 
קרן עזריאלי
3  
 108,000 ₪
 
תינתן עדיפות למועמדים הנמצאים בשלב ב'.
ניתן להגיש גם בשלב א', בתנאי שההצעה תאושר עד אוקטובר הקרוב. 
ינואר\פברואר.
לשנה האקדמית שלאחריה
מלגת ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית
ות"ת
3  
 62,000 ₪
- דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית ובני מיעוטים.
- דוקטורנטים שתכנית הדוקטורט שלהם אושרה (שלב ב'), או תאושר עד ספטמבר.
- ניתן להגיש מועמדות לכל המאוחר לאחר שנה ממועד אישור תכנית הדוקטורט.  
מרץ.
לשנה האקדמית שלאחריה
מלגת ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה החרדית
ות"ת
3  
62,200 ₪
- דוקטורנטים מהמגזר החרדי (ע"פ הגדרת המל"ג כפי שמופיע בקול קורא).
- דוקטורנטים שתכנית הדוקטורט שלהם אושרה (שלב ב'), או תאושר עד ספטמבר.
- ניתן להגיש מועמדות לכל המאוחר לאחר שנה ממועד אישור תכנית הדוקטורט. 
מרץ.
לשנה האקדמית שלאחריה
מלגת ות"ת לב ציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה
ות"ת
3  
62,200 ₪

 

- סטודנטים "מהפריפריה"- כפי שמוגדר בקול קורא.
- דוקטורנטים שתכנית הדוקטורט שלהם אושרה (שלב ב'), (או תאושר עד ספטמבר). 
- ניתן להגיש מועמדות לכל המאוחר לאחר שנה ממועד אישור תכנית הדוקטורט.  

 

מרץ.
לשנה האקדמית שלאחריה
מלגת ות"ת לדוק' במדעי הנתונים
ות"ת 3  120,000 ₪
 דוקטורנטים שמחקרם עוסק בתחום מדעי הנתונים 
מאי.
לשנה האקדמית שלאחריה
מלגת ות"ת בתחומי כלכלת ישראל
ות"ת 2 50,000 ₪  
דוקטורנים שמחקרם עוסק בתחום כלכלת ישראל ומחקרם בעל פן יישומי. 
מאי.
לשנה האקדמית שלאחריה
מלגת אריאן דה-רוטשילד
קרן אדמונד דה רוטשילד
4
60,000 ₪
מחיה ושכר לימוד 
דוקטורנטיות מצטיינות, בעלות אזרחות ישראלית. 
דוקטורנטיות בשלב א' בדוקטורט. לכל היותר שנה מתחילת לימודיהן. יינתן דגש על הרקע האישי, עשייה חברתית וייצוג מגוון של החברה הישראלית. 
ספטמבר.
לשנה האקדמית שלאחריה