מתמחים מספרים - ינון גוטל  (בית הנשיא)

 

tmvnh_ynvn_gvt

כסטודנט באוניברסיטה העברית, נמצאתי תמיד תוהה האם אני לא מכלה את זמני אי שם במגדל השן האקדמי, בירושלים של מעלה. בעוד שדווקא ירושלים של מטה, זו של ההתנסות המעשית, זקוקה לי כשם שאני זקוק לה. האם אני לא מתעסק יותר מדי במחקר, כשיש פרקטיקות לעסוק בהן, ומקצועות לחיים, והשפעה בַּשֶּׁטַח על החברה הישראלית.

השנה בה זכיתי להתמחות במערך התוכן והאסטרטגיה בבית הנשיא, נתנה לי מענה משום שזכיתי להתמחות שהייתה לי כחוויה מכוננת של "ירושלים של אמצע". ירושלים שמצליחה לחבר בין עולם האקדמיה - לעולם המעשה ולעיצובן של ההוויה ושל החברה הישראלית.

היום, כשאני עובד מן המניין במערך התוכן והאסטרטגיה בבית הנשיא, אני יודע להעריך אף יותר את דריסת הרגל שהוענקה לי באמצעות ההתמחות מטעם הפקולטה למדעי החברה. מערך ההתמחויות של האוניברסיטה, שלשמחתי גדל והתפתח, היווה תשתית רחבת היקף ורבת הזדמנויות עבורי כסטודנט. כך מצאתי את מקומי הנוכחי, בשדה תחומי העניין שלי ובאמצעות ארגז הכלים שרכשתי לי בשנותיי באוניברסיטה.