פרסים עיקריים עד 2010

 

 • פרופ' ישראל אומן, המחלקה כלכלה, פרס ישראל  1994

 • פרופ' ישראל אומן, המחלקה כלכלה, א.מ.ת , 2002

 • פרופ' ישראל אומן, המחלקה כלכלהפרס נובל, 2005

 • פרופ' שלמה אבינרי, המחלקה למדע המדינה, פרס ישראל, 1996

 • פרופ' שמואל נח אייזנשטדט ז"להמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 
  פרס רוטשילד, 1969

 • פרופ' שמואל נח אייזנשטדט ז"ל, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
  פרס ישראל, 1973

 • פרופ' שמואל נח אייזנשטדט ז"להמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 
  פרס א.מ.ת2005

 • פרופ' יהושע בן-אריה, המחלקה לגאוגרפיה, פרס ישראל,  1999

 • פרופ' רוברטו בקי, המחלקה לסטטיסטיקה, פרס רוטשילד, 1977

 • פרופ' רוברטו בקי, המחלקה לסטטיסטיקה, פרס ישראל 1982

 • פרופ' מיכאל ברונו, המחלקה לכלכלה, פרס רוטשילד, 1973

 • פרופ' מיכאל ברונו, המחלקה לכלכלה, פרס ישראל, 1994

 • פרופ' לואיס אליהו גוטמן, המחלקה לפסיכולוגיה, פרס רוטשילד, 1962

 • פרופ' לואיס אליהו גוטמן, המחלקה לפסיכולוגיה, פרס ישראל  1978

 • פרופ' יחזקאל דרור, מדע המדינה, פרס ישראל, 2005  

 • פרופ' סרג'יו הרט, המחלקה לכלכלה, פרס רוטשילד, 1998

 • פרופ' יהושפט הרכבי, המחלקה למדע המדינה, פרס ישראל,  1993

 • פרופ' מנחם יערי, המחלקה לכלכלה, פרס ישראל, 1988   

 • פרופ' מנחם יערי, המחלקה לכלכלה, פרס רוטשילד, 1994

 • פרופ' אליהוא כ"ץ, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, פרס ישראל, 1989

 • פרופ' ניסן לויתן ז"ל, המחלקה לכלכלה, פרס רוטשילד, 1990

 • פרופ' ניסן לויתן ז"ל, המחלקה לכלכלה, פרס ישראל, 2007

 • פרופ' משה ליסק, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פרס ישראל, 1992

 • פרופ' דב ניר ז"ל, המחלקה לגאוגרפיה, פרס ישראל, 1995

 • פרופ' אסתר סמואל-כהן ז"ל, המחלקה לסטטיסטיקה, פרס ישראל,2004

 • פרופ' דוד עמירן ז"ל, המחלקה לגאוגרפיה, פרס ישראל 1977  

 • פרופ' דן פטיניקין ז"ל, המחלקה לכלכלה, פרס רוטשילד, 1959

 • פרופ' דן פטיניקין ז"ל, המחלקה לכלכלה, פרס ישראל, 1970

 • פרופ' יהודית שובל, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פרס ישראל, 1965  

 • פרופ' שלום שוורץ, המחלקה לפסיכולוגיה, פרס ישראל, 2007

 • פרופ' אריה שחר ז"ל, המחלקה לגאוגרפיה, פרס ישראל, 1999

 • פרופ' זאב שטרנהל, המחלקה למדע המדינה, פרס ישראל, 2008