מלגות

כאן תמצאו רשימת מלגות עבור סטודנטים ללימודי מוסמך, דוקטורנטים, ופוסט דוקוטורנטים.

מלגות M.A

מלגות ל-M.A
שם המלגה נותן המלגה משך המלגה (בשנים) סכום שנתי מי זכאי לגשת, על פי הקול קורא תאריך הגשה
מלגת קלאוזנר לעולים חדשים ע"ש Kaete Klausner 2  16,000$
ובנוסף מענק שכר לימוד בגובה 3700$ בשנה 
מי שקיבלו אזרחות ישראלית לאחר אוקטובר 2013. עדיפות תינתן למי שעלו ארצה בגפם.
מי שהחלו לימודיהם לתואר מוסמך תוך שש שנים לאחר קבלת האזרחות. 
דצמבר 2020
תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי לבני החברה הערבית ות"ת 2  ₪           40,880  בני החברה הערבית בעלי תואר ראשון בממוצע 80 לפחות.   ספטמבר 2020
מלגת ות"ת לאוכלוסייה החרדית ות"ת 2  ₪           41,000 המועמדים יהיו בעלי תואר ראשון ולא יותר משלוש שנים לאחר תאריך הזכאות לתואר ראשון. 

ספטמבר 2020

מלגת עידוד כתיבת תזה הפקולטה למדעי החברה חד פעמי  ₪             2,000 מלגה המוענקת לתלמידים במסלול המחקרי, הנמצאים בשנה השנייה לתואר שני, כדי לעודד הגשת התזה בזמן, ולמנוע גרירת לימודים. אוגוסט-ספטמבר 2021
מלגת "ממשיכים במצויינות" הפקולטה למדעי החברה חד פעמי  עד 10,000 ₪  המלגה מיועדת לתלמידים מצטיינים בפקולטה למדעי החברה, שהמשיכו את לימודיהם למוסמך ישירות מתואר הבוגר.  דצמבר 2020

מלגות לדוקטורנטים

מלגות לדוקטורנטים
שם המלגה נותן המלגה משך המלגה (בשנים) סכום שנתי מי זכאי לגשת, על פי הקול קורא תאריך הגשה
מלגת קלאוזנר לעולים חדשים ע"ש Kaete Klausner 5  22,000$
ובנוסף מענק שכר לימוד בגובה 3700$ בשנה 
מי שקיבלו אזרחות ישראלית לאחר אוקטובר 2013. עדיפות תינתן למי שעלו ארצה בגפם. דצמבר 2020
מלגת ות"ת לב ציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה ות"ת 3  ₪           62,200  המועמד יהיה בעל תואר ממוסד מוכר שהגיש תכנית דוקטורט תוך שלוש שנים, ולא מעבר, מיום אישור עבודת ה-MA.
 המלגה מיועדת לדוק' מצטיינים בעלי רקע סוציו-אקונומי נמוך, אשר גדלו בפריפריה.  
מרץ
2021
ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בקרב המגזר הערבי ובני המיעוטים ות"ת 3  ₪           62,000  בני החברה הערבית ובני מיעוטים.  מרץ
2021
מלגת אריאן דה-רוטשילד קרן אדמונד דה רוטשילד 4  60,000
מחיה ושכר לימוד 
 מלגה המיועדת לדוקטורנטיות מצטיינות, בעלות אזרחות ישראלית.
על המועמדות להיות עד שנה מיום הרישום לשלב א' בדוקטורט.
רקע אישי הכולל ייצוג מגוון החברה הישראלית
עשייה חברתית  
אוגוסט 2020
מלגת הנשיא האוניברסיטה העברית 4  ₪           60,000  תלמידי MA מחקרי לקראת סוף התואר, תלמידים בשלבים הראשונים של הדוקטורט ותלמידים במסלול הישיר.
ככלל הכוונה היא לעד שנתיים מיום הרישום לדוקטורט, גם אם בזמן זה אושרה ההצעה. 
ינואר
2021
מלגת נשיא המדינה נשיא המדינה 3  ₪           50,000 בכל שנה יוצא קול קורא בו מצויינים תחומי המחקר לאותה שנה.  ינואר
2021
מלגת מנקס קרן מנקס  1  ₪             5,000 דוקטורנטים שמחקרם עוסק בנושא "הפרעות בדיבור"  או "הפרעות בקשב" מרץ
2021
מלגת עזריאלי  קרן עזריאלי 3  ₪         108,000 מועמדים אשר הגישו הצעת מחקר בין החודשים פברואר 2019 ועד פברואר 2020. עדיפות למועמדים שכבר עברו לשלב ב', אבל יכולים להגיש גם דוק' בשלב א' בתנאי שההצעה תאושר עד אוקטובר 2020.
יתקבלו פניות ממסלול ישיר לדוקטורט.
ינואר
2021
מלגת ות"ת לאוכלוסייה החרדית ות"ת 3  ₪           62,200 דוקטורנטים מהמגזר החרדי. (מי שלמד בתיכון חרדי\ישיבה) מרץ
2021
"עתיד בעברית" הפקולטה למדעי החברה 4  ₪           60,000  דוקטורנטים מצטיינים חדשים בפקולטה למדעי החברה. יכולים להגיש מי שנרשמו ברשות לתלמידי מחקר החל מסמסטר ב' תש"ף ועד סמ' א' תשפ"א. קול קורא יפורסם בפברואר. מועד אחרון להגשה 1.7.20  יולי
2021
ות"ת לדוק' במדעי הנתונים ות"ת 3  ₪         120,000  דוקטורנטים שמחקרם עוסק בתחום מדעי הנתונים  מרץ\אפריל
2021
ות"ת בתחומי כלכלת ישראל ות"ת 2  ₪           50,000  דוקטורנים שמחקרם עוסק בתחום כלכלת ישראל ובעלי פן יישומי.  ספטמבר\אוקטובר
2021
תכנית המלגות ע"ש ברברה ומורטון מנדל קרן מנדל 4 ₪      70,000.00 זכאים להגיש דוקטורנטים הנמצאים בשנה הראשונה שלהם בדוק'.  ינואר
2021

מלגות פוסט דוק

מלגות פוסט דוק
שם המלגה נותן המלגה משך המלגה (בשנים) סכום שנתי מי זכאי לגשת תאריך הגשה
מלגת ות"ת לפוסט דוקטורנטיות ות"ת 2 לכל היותר  30,000-40,000 $
(משתנה לפי מצב משפחתי) 
המלגה מיועדת למועמדות אשר מאז אישור הדוקטוראט שלהן לא חלפו יותר מ 4 שנים.
המועמדת שתוגש התקבלה להשתלמות בחו"ל וזכתה במלגת קיום מהמוסד המארח או השולח
מרץ
2021
יד הנדיב- פוסט דוק  קרן יד הנדיב-רוטשילד 1  בין 10,000 ל 25,000, תלוי במדינת היעד של ההשתלמות, ומצב משפחתי.   תושב קבוע בישראל
מועמדים שהדוקטורט שלהם אושר אחרי נובמבר 16. (לא יותר מ4 שנים ממועד קבלת הדוק' ועד ההגשה למלגה)
 
ספטמבר\אוקטובר
2020
מלגת פוסט דוק של האוניברסיטה האוניברסיטה העברית 1  עד 25,000$  דוקטורנטיות שסיימו לימודיהן באוניברסיטה העברית ומתכוונות להיות בחו"ל בפוסט בשנת הלימודים הבאה.
שלא עברו 4 שנים מיום קבלת הדוקטורט.
זכו במלגת פוסט אחרת בסכום שלא יעלה על 80 אלף שח בשנה. קבלת המלגה מותנית בהצגת אישור קבלה להשתלמות במוסד בחו"ל ובקבלת מלגה.
מרץ
2021
ליידי דיוויס- פוסט דוק קרן ליידי דייויס 9-12 חודשים  בין 49,000 ל-65,000 ₪   מועמדים למלגה אשר עברו פחות משנתיים מקבלת הדוקטורט יקבלו סכום של 5,481 בחודש. מועמדים אשר קיבלו את הדוקטורט מעל שנתיים מיום המלגה, יקבלו 6,055 שח לחודש. ובנוסף 1000 שח דמי שכירות בחודש.  אוקטובר\נובמבר
2020
יד הנדיב- פוסט דוק  קרן יד הנדיב-רוטשילד 1 כ-160,000 ₪. תלוי במדינת היעד של ההשתלמות, ומצב משפחתי    כ-160,000 ₪. תלוי במדינת היעד של ההשתלמות, ומצב משפחתי    תושב קבוע בישראל
מועמדים שהדוקטורט שלהם אושר אחרי נובמבר 17. (לא יותר מ4 שנים ממועד קבלת הדוק' ועד ההגשה למלגה)