מלגות M.A

מלגות ל-M.A
שם המלגה נותן המלגה משך המלגה (בשנים) סכום שנתי מי זכאי לגשת, על פי הקול קורא תאריך הגשה
מלגת קלאוזנר לעולים חדשים ע"ש Kaete Klausner 2  16,000$
ובנוסף מענק שכר לימוד בגובה 3700$ בשנה 
מי שקיבלו אזרחות ישראלית לאחר אוקטובר 2013. עדיפות תינתן למי שעלו ארצה בגפם.
מי שהחלו לימודיהם לתואר מוסמך תוך שש שנים לאחר קבלת האזרחות. 
דצמבר 2020
תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי לבני החברה הערבית ות"ת 2  ₪           40,880  בני החברה הערבית בעלי תואר ראשון בממוצע 80 לפחות.   ספטמבר 2020
מלגת ות"ת לאוכלוסייה החרדית ות"ת 2  ₪           41,000 המועמדים יהיו בעלי תואר ראשון ולא יותר משלוש שנים לאחר תאריך הזכאות לתואר ראשון. 

ספטמבר 2020

מלגת עידוד כתיבת תזה הפקולטה למדעי החברה חד פעמי  ₪             2,000 מלגה המוענקת לתלמידים במסלול המחקרי, הנמצאים בשנה השנייה לתואר שני, כדי לעודד הגשת התזה בזמן, ולמנוע גרירת לימודים. אוגוסט-ספטמבר 2021
מלגת "ממשיכים במצויינות" הפקולטה למדעי החברה חד פעמי  עד 10,000 ₪  המלגה מיועדת לתלמידים מצטיינים בפקולטה למדעי החברה, שהמשיכו את לימודיהם למוסמך ישירות מתואר הבוגר.  דצמבר 2020