מלגות M.A

מלגות ל-M.A
שם המלגה נותן המלגה משך המלגה (בשנים) סכום שנתי מי זכאי לגשת, על פי הקול קורא תאריך הגשה
מלגת קלאוזנר לעולים חדשים Kaete Klausner 2  16,000$
ובנוסף מענק שכר לימוד בגובה 3700$ בשנה 
מי שהחלו לימודיהם לתואר מוסמך תוך חמש שנים לאחר קבלת האזרחות. 
עדיפות תינתן למי שעלו ארצה בגפם.
תלמידים במסלול המחקרי בשנה הראשונה. אך ישקלו בקשות של מועמדים בשנה שנייה. 
דצמבר.
לשנה אקדמית שלאחריה
תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי לבני החברה הערבית ות"ת 2  ₪           40,880  בני החברה הערבית בעלי תואר ראשון בממוצע 80 לפחות.  ספטמבר.
לשנה אקדמית שלאחריה
מלגת ות"ת לאוכלוסייה החרדית ות"ת 2  ₪           41,000 המועמדים יהיו בעלי תואר ראשון ולא יותר משלוש שנים לאחר תאריך הזכאות לתואר ראשון. 

אוגוסט.
לשנה אקדמית שלאחריה

מלגת עידוד כתיבת תזה הפקולטה למדעי החברה חד פעמי  ₪             2,000 מלגה המוענקת לתלמידים במסלול המחקרי, הנמצאים בשנה השנייה לתואר. מתחייבים לסיים את התזה בתום השנה השנייה לתואר.  ספטמבר.
 
מלגת "ממשיכים במצויינות" הפקולטה למדעי החברה חד פעמי  עד 10,000 ₪  תלמידים מצטיינים שממשיכים ישירות מתואר ראשון לשני בפקלטה למדעי החברה. (אין צורך בהגשה). ינואר