היחידה לריכוז מחקרים

 

המשרד לתמיכה במחקר בפקולטה למדעי החברה מסייע לחוקרי הפקולטה בהגשת הצעות מחקר איכותיות לקרנות מחקר תחרותיות חיצוניות (כמוגדר על ידי הועדה לתכנון ותקצוב- ות"ת).

היחידה לריכוז מחקרים מלווה את החוקר/ת החל ממיפוי ואיתור הקרנות הרלוונטיות, דרך ליווי ותמיכה בכתיבת והגשת הצעת המחקר וכלה בתמיכה בניהול התקציב והפרויקט. כל זאת בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרשות למחקר ופיתוח.

 

שירותי היחידה

 

צוות היחידה לריכוז מחקרים:

שרון בן-אריה – רכזת היחידה

חדר 3707

טלפון: 02-5881470

מייל: sharonba@savion.huji.ac.il

 

בת שבע הס – רכזת  ERC

חדר 4623

מייל: bath@savion.huji.ac.il

 

אור דוד – מנהלת תקציבי מחקר

חדר 3708

טלפון: 02-5880428

מייל ordav@savion.huji.ac.il

 

סטודנטיות – מנהלות תקציבי מחקר

נועה מזרחי

חדר 3708

טלפון: 02-5881728

מייל: erc_social@savion.huji.ac.il

 

ורד כהן לחאם

חדר 3708

טלפון: 02-5881728

מייל: soc_research@savion.huji.ac.il