יחידת המחקר

המשרד לתמיכה במחקר בפקולטה למדעי החברה מסייע לחוקרי הפקולטה בהגשת הצעות מחקר איכותיות לקרנות מחקר תחרותיות חיצוניות (כמוגדר על ידי הועדה לתכנון ותקצוב- ות"ת).

היחידה לריכוז מחקרים מלווה את החוקר/ת החל ממיפוי ואיתור הקרנות הרלוונטיות, דרך ליווי ותמיכה בכתיבת והגשת הצעת המחקר וכלה בתמיכה בניהול התקציב והפרויקט. כל זאת בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרשות למחקר ופיתוח.