יחידת המחקר

המשרד לתמיכה במחקר בפקולטה למדעי החברה מסייע לחוקרי הפקולטה בהגשת הצעות מחקר איכותיות לקרנות מחקר תחרותיות חיצוניות (כמוגדר על ידי הועדה לתכנון ותקצוב- ות"ת).

היחידה לריכוז מחקרים מלווה את החוקר/ת החל ממיפוי ואיתור הקרנות הרלוונטיות, דרך ליווי ותמיכה בכתיבת והגשת הצעת המחקר וכלה בתמיכה בניהול התקציב והפרויקט. כל זאת בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרשות למחקר ופיתוח.

שירותי היחידה - יחידת המחקר

קרנות ות"ת - יחידת המחקר

צוות היחידה- יחידת המחקר

שרון בן אריה
מנהלת היחידה לריכוז מחקרים
sharonba@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5881470
חדר 3707

אור דוד
רכזת מחקרים
ordav@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5880428
חדר 3708

לירון בן ארוש
רכזת מחקרים
soc_research@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5881728
חדר 3708

קישורים שימושיים- יחידת המחקר