מידע כללי לדוקטורנטים

הרשות לתלמידי מחקר היא הכתובת של תלמידי המחקר להליך הרישום, להגשת ההצעה, ללימודי ההשלמה, לרישום לקורסים, למעקב אחר התקדמות המחקר, מינוי שופטים לעבודות דוקטור, אישור עבודות דוקטור ועוד.

לשאלות על הגשת מועמדות, שלב א', שלב ב', קורסים, מלגות, נא לפנות אליהם ישירות.

 

 ********************************************

התארגנות לקראת השתלמות פוסט-דוקטורט
תלמידים ותלמידות המתעתדים לצאת להשתלמות פוסט-דוקטורט צריכים להיערך לכך זמן רב מראש, למעלה משנה לפני מועד הנסיעה המתוכנן.

לכל המלגות צריך להכין:

·         מכתב המלצה ממדריך העבודה

·         מכתב המלצה נוסף

·         מכתב מהמוסד ומהחוקר העתידים לארח את המשתלם

·         תוכנית מחקר לתקופת ההשתלמות (רצוי שתהיה נבדלת מהמחקר לדוקטורט)

·         קורות חיים ורשימת פרסומים

המלגה היוקרתית ביותר היא מלגת קרן רוטשילד. מועד ההגשה לקרן זו הוא בסוף אוגוסט (בשנה שלפני הנסיעה המיועדת). תהליך המיון במלגת קרן רוטשילד הוא ארוך ומספר המלגאים שזכו בשנים האחרונות מטעם הפקולטה למדעי החברה היה קטן (אחת בשנה כמעט כל שנה בחמש השנים האחרונות).

למתעתדים להשתלם בארה"ב פתוחה גם מלגת קרן חינוך ישראל –ארה"ב (פולברייט).

בקרן רוטשילד ובאוניברסיטה ממליצים להגיש בקשות גם לקרנות המתאימות מחוץ לאוניברסיטה כמו:

1.   הקרן הלאומית למדע

2.      מלגות Chevening (לאנגליה) המנוהלות ע"י המועצה הבריטית

3.      מלגת מארי קירי

4.      מלגות הניתנות במוסד היעד, מקרנות המוסד או מתקציבי החוקר המארח.

5.      למרכז הלברט ללימודים קנדיים יש שתי מלגות פוסט דוקטורט.

6.       יש קרנות רבות המזמינות פוסט דוקטורנטים לאירופה, חלקן של האיחוד האירופי וחלקן של גופים בתוך מדינות האיחוד.

7.      מלגות של קרנות נוספות המתפרסמות מעת לעת באתר של הרשת למחקר ופיתוח

 

האוניברסיטה משתמשת במאגר הפונים למלגת רוטשילד גם לדליית מועמדים לקרנות מזמנות אחרות המגיעות לידיעתה.

מומלץ מאד לפנות לכמה קרנות על מנת להבטיח טוב יותר את סיכויי הזכיה (והנסיעה).

לעיתים האוניברסיטה תומכת ומסייעת במלגת השלמה למי שזכה במלגות אך הסכום העומד לרשותו או לרשותה קטן מכדי לאפשר שהות בחו"ל. הפקולטה תמליץ בדרך כלל רק על מי שדורג גבוה במהלך הדרוג הפנימי של מועמדי קרן רוטשילד.

כדאי מאוד להתעדכן, בעזרת המדריך, המחלקה, הפקולטה (תוכנית הדוקטורנטים), המזכירות האקדמית והרשות לתלמידי מחקר בנוגע לאפשרויות הקיימות, הן בקשר למלגות והן לקשר למלגות ייעודיות לפוסט-דוקטורט.

מחקר אישי באינטרנט עשוי להניב תוצאות המותאמות אישית שאינם מוכרות למערכת הפקולטאית או האוניברסיטאית.

לאלה שאינם יכולים לנסוע לחו"ל ישנן אפשרויות פוסט-דוק בארץ (למשל מלגת קרייטמן באוניברסיטת בן גוריון, באוניברסיטה הפתוחה, במכון טרומן ובמכון ליאונרד דיוויס באוניברסיטה העברית, בטכניון ועוד).

למי ששהה בחו"ל ורוצה לחזור לארץ יש אפשרות לפנות לקרן השתלמות לשנת פוסט נוספת בתוכניות ליידי דייויס ובתוכנית מרטין בובר.