קורסים לדוקטורנטים

כחלק מהשאיפה ליצור תשתית ללימודים מתקדמים בפקולטה למדעי החברה, במסגרתה יוכלו דוקטורנטים להיחשף לתאוריות ומתודולוגיות ממגוון דיסציפלינות, מוצע לתלמידי מחקר להירשם לקורסים מחוץ לדיסציפלינות שלהם.

ההשתתפות בקורסים מותנית באישור המנחים/הוועדה המלווה של כל אחד מהסטודנטים.

הרישום מבוצע מול הרשות לתלמידי מחקר ישירות.

 

 

להלן רשימת הקורסים המוצעים (מעודכן לשנת הלימודים תשפ"א):

 קורסי מבואות

51819 - נושאים בפסיכולוגיה חברתית: פרו-סמינר

58844 - תאוריות ומחקר ביחסים הבין-לאומיים

56813 - המשגת מחשבה מדינית: קורס יסוד לתלמידי מחקר

54354 - תאוריות ביקורתיות של תרבות

53990 – אחדות במדעי החברה (סדנת מחקר)  

 

קורסי מתודולוגיה

40422 - גישות למדיניות סביבתית במרחב

50812 - שיטות מחקר כמותיות בתקשורת, התנהגות פוליטית וסכסוך

50768 - שיטות מחקר איכותניות ואתנוגרפיות מתקדמות לחקר השתתפות דיגיטלית

58920 - מחקר איכותני ומחקר שדה

53909 – פרופסיונליזציה אקדמית וכתיבת מאמרים